Lopeta testi

Testaa digi-valmiutesi!

Aloita testi ❯

Mitä digitalisaatio tarkoittaa pk-yritysten liiketoiminnan kannalta?

Digibusiness Satakunta - tukea ja kehitystä yrittäjien digitietoihin ja -taitoihin.

Internet on mullistanut kaiken. Tietoa haetaan ja tavaroita ja palveluita ostetaan verkosta enemmän kuin koskaan. Miten pysyvät perässä pienemmät pk-yrittäjät? Miten löytää oikeita digitaalisia ratkaisuja omaan markkinointiin ja viestintään ja sitä kautta liiketoimintaa tukemaan? Näihin kysymyksiin Satakunnan Yrittäjät heräsi järjestönä vuonna 2015 todeten, että monet satakuntalaiset pk-yrittäjät ovat jäämässä jälkeen digitaalisuuteen liittyvässä osaamisessa.

Hankkeen tarkoituksena on tukea ja kehittää yrittäjien tietotaitoa ja sitä kautta parantaa heidän liiketoimintaosaamistaan. On tärkeää, että yrittäjä pystyy kouluttamaan itseään ja sitä kautta kehittämään osaamistaan. Se on keino parantaa yrityksen tuottavuutta, mutta myös työhyvinvointia.

Kun tietää MITÄ on tekemässä ja MITEN sen voisi tehdä, pääsee käsittelemään ydinkysymystä MIKSI? Uskomme, että auttamalla yrittäjiä parantamaan digiosaamistaan, paranee myös jaksaminen ja työhyvinvointi. Kun työn tekeminen tehostuu, jää vapaa-ajalle enemmän aikaa.

Mitä tavoiteltiin?

Hankkeen määrälliset tavoitteet tulivat täyteen jo ensimmäisen vuoden aikana.

Määrällisiä tavoitteita tärkeämpänä Satakunnan Yrittäjät piti yrittäjien herättämistä digitalisaatioon liittyvissä asioissa. Oma asenne vaikuttaa hyvin pitkälti pienyrittäjän liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien toimintatapojen löytämiseen digitaalisessa maailmassa.

Koimme tärkeäksi myös yrittäjien digiosaamisen kehittämisen, koska sillä on tärkeä merkitys esimerkiksi uusien työkalujen käyttöönotossa. Kasvavan digiosaamisen myötä voi paremmin ymmärtää, mistä digitalisaatiossa on kyse, miten se muuttaa toimintaympäristöä ja mitä mahdollisuuksia se voi tuoda omaan liiketoimintaan. Kun ryhtyy soveltamaan oppimaansa, pääsee käsiksi yrittäjyyden ydinkysymykseen: MIKSI? Miksi olen olemassa? Ketä palvelen? Miten palvelen? Pystynkö uusia tapoja hyödyntämällä tekemään jotain vielä paremmin?

Mitä tehtiin?

Keväällä ja kesällä 2016 yrittäjillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjien avuntarpeita. Kyselyssä ja hankkeessa painotettiin erityisesti myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja sähköisen taloushallinnon osa-alueita. Kesäkuun 2016 alkuun mennessä saimme noin 130 vastausta. Niiden mukaan yrittäjien tarpeet liittyivät erityisesti sähköiseen taloushallintoon ja markkinoinnin puolella ennen muuta sosiaaliseen mediaan, hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin.

Syksyllä 2016 järjestettiin ympäri Satakuntaa aluetapaamisia, joissa yrittäjiä heräteltiin digitalisaation tärkeyteen. Tilaisuuksissa oli mukana myös paikallisia yrittäjiä kertomassa omista kokemuksistaan. Tapaamisten kautta hanke tavoitti 100 yrittäjää ympäri Satakuntaa. Näiden lisäksi kyselyn pohjalta järjestettiin parisenkymmentä koulutusta ympäri Satakuntaa syksyn 2016 aikana. Koulutuksissamme kävi noin 40 yrittäjää hakemassa oppeja mm. sosiaalisen median maailmaan.

Vuoden 2017 teemana oli asiakaskokemus.

Yrittäjien ajattelua johdateltiin välinekeskeisyydestä kohti kysymystä miksi? Pyrimme herättelemään yrittäjiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja toimme esiin myös sitä, miten heidät voi tavoittaa paremmin mm. digitaalisten ratkaisujen avulla.

23.3.2017 järjestettiin seminaari, jossa yrittäjille avattiin asiakaskokemuksen maailmaa. Paikalle saatiin hienosti noin 70 osallistujaa ja seminaari keräsi loistavia palautteita.

Kevään 2017 ajan oli tarjolla myös asiakokemukseen liittyviä koulutuksia. Syksyllä 2017 Prizztechin yrittäjille järjestämissä koulutuksissa Kokemäellä, Harjavallassa ja Pomarkussa teemana oli digitaalinen asiakaspolku ja 26.9.2017 valtakunnallinen Yrittäjän digikoulu rantautui Poriin.

Keväällä 2017 lähdimme myös mukaan tukemaan Satakunnan Kansan kehittämää Digijelppi-konseptia. Digijelpin avulla yrittäjä voi saada tunnin ajan opastusta häntä askarruttaviin asioihin koskien digitalisaation maailmaa. Yhteyttä voi ottaa Satakunnan Kansan myyntiin. https://mainosmyynti.satakunnankansa.fi/2016/08/kutsu-digijelppi-kylaan/

Mitä saavutettiin?

Määrällisesti tavoitimme yrittäjiä ympäri Satakuntaa yli odotusten.

Siihen meillä ei valitettavasti ole mittareita, kuinka moni on konkreettisesti lähtenyt hyödyntämään oppejaan, mutta toteuttamamme välikysely antoi käsitystä siitä, ovatko osallistujat hyödyntäneet oppejaan ja onko omaan osaamiseen panostaminen vaikuttanut heidän työhyvinvointiinsa (kyselyyn vastasi 27 sen vastaanottaneista 80:sta).

Vuonna 2018 satakuntalaiset yritykset aikovat hyödyntää digitaalisia työkaluja ja palveluja valtakunnallista tasoa enemmän.

10.9.2017 julkistetussa pk-barometrissä oli ilahduttavaa se, että vuoden 2018 aikana satakuntalaiset yritykset aikovat hyödyntää digitaalisia työkaluja ja palveluja enemmän kuin valtakunnan tasolla. Erityisesti sosiaaliseen mediaan, pilvipalveluihin sekä työkalujen hyötykäyttöön jakelussa ja markkinoinnissa haluttiin Satakunnassa panostaa enemmän. Varsinaista yhteyttä näiden lukujen ja hankkeen välillä emme pysty todistamaan, mutta olemme viimeiset kaksi vuotta hankkeen koulutuksissa hyvin pitkälti käsitelleet markkinoinnin digitalisoitumista ja sosiaalisen media hyötyjä.

Mitä tavoiteltiin?

Mitä tehtiin?

Mitä saavutettiin?

90%

osallistuneista koki seminaarin hyödylliseksi.


”Erittäin hyviä ideoita ja ajatuksia yrityksen markkinointiin, asiakaspalveluun ja tulevaisuuden haasteisiin.” - Seminaarikävijän suullinen palaute

Irma Salo

projektipäällikkö, DigiBusiness - Parempaa tulosta liiketoimintaasi -hanke

Jaa